Podmienky ochrany osobných údajov

 

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov na webe carlsbadhat.sk

Naša spoločnosť Carlsbad Hat s.r.o. | U Imperiálu 2116/1 | 360 01 - Karlovy Vary | IČO: 29125537, si veľmi váži vašu dôveru a maximálne chráni vaše dáta pred ich zneužitím. V tomto článku sú prehľadné informácie predovšetkým o tom:

aké osobné údaje zhromažďujeme a na aké účely;
komu osobné údaje svojich klientov odovzdávame;
aké sú Vaše práva vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracovávame.
Pokiaľ v tomto článku nenájdete odpovede na svoje otázky, alebo sa chcete v tejto súvislosti ešte na niečo opýtať, pošlite nám email na adresu info@carlsbadhat.sk

S vašimi osobnými údajmi pracujeme z dôvodu, aby sme mohli splniť to, k čomu sme sa vám zaviazali v rámci našich obchodných podmienok, alebo z dôvodu, že na tom máme tzv. oprávnený záujem. Zároveň nám to pomáha splniť všetky právne povinnosti vyplývajúce z právneho poriadku Slovenskej republiky. Osobné údaje spracovávame výhradne s vašim súhlasom, s výnimkou zákonom stanovených prípadov, keď na spracovanie osobných údajov váš súhlas nevyžadujeme.

Aké osobné údaje spracovávame?

Snažíme sa, aby ich bolo čo najmenej a to najmä tie, ktoré potrebujeme na vytvorenie ponuky, rokovania o tejto ponuke, na doručenie vašich objednávok na požadovanú adresu, alebo za účelom odpovede na vami vznesenú otázku, tj meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefón, fakturačná a doručovacia adresa. Môžeme po Vás požadovať aj číslo vášho bankového účtu, a to v prípade vrátenia preplatku alebo čiastky za stornovanú (už uhradenú) objednávku. Tieto osobné údaje budú nami spracovávané najdlhšie 3 roky od ich vzniku, pokiaľ nám neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie alebo pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Komu osobné údaje odovzdávame?

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Carlsbad Hat s.r.o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje však pre nás môžu spracovávať aj nasledovní spracovatelia: Seznam.cz, a.s., Google Inc. Ďalej ich môžu spracovávať aj naši externí dopravcovia - Česká Pošta s.p., Zásielkovňa s.r.o, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. Vždy kladieme dôraz na zabezpečené nakladanie s týmito údajmi a na ich ochranu pred prípadným zneužitím.

Vezmite, prosím, na vedomie, že máte právo:

požadovať od nás informáciu, aké vaše konkrétne osobné údaje spracovávame;
požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov;
vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť;
požadovať od nás výmaz vašich osobných údajov. Dáta na účely fakturácie a účtovania nebudú dotknuté.